Privacybeleid

Algemene verkoopvoorwaarden

Voor aankopen in onze webshop op Homeshipping.nl gelden de volgende voorwaarden:

Algemene verkoopvoorwaarden website 
Heb je jouw product gekocht op de Homeshipping website? Dan zijn de onderstaande algemene verkoop- voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden voor online verkoop

Kamer van Koophandel gegevens:

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy protocol is van toepassing op ieder gebruik van of op alle bezoeken aan  de website van Homeshipping, daaraan gerelateerde social media activiteiten van en/of overeenkomsten tussen de gebruiker (“je”) en Homeshipping (“wij”). Dit privacy protocol heeft tot doel je te informeren op welke wijze door Homeshipping persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.

Waarom verzamelt Homeshipping (persoons)gegevens?

U kunt door ons worden gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons worden gebruikt:

  • Om aan een wettelijke plicht te voldoen
  • Indien dit noodzakelijk is om de rechten van u of van ons te beschermen
  • Indien dit is toegestaan in het kader van uw relatie met ons
  • Om je te benaderen met nieuws over Homeshipping producten en acties van Homeshipping of van ondernemingen van de groep waartoe Homeshipping behoort (indien je hiervoor je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming geeft).

Voorts vullen wij bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens aan met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die wij ontvangen van derden. Dit gebeurt op anonieme basis. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op jouw behoeften. Voor de uitvoering van deze doeleinden kunnen gegevens, waaronder persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Welke andere gegevens worden verzameld?

Cookies
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op je computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar je computer heeft verzonden. Deze cookies worden door ons gebruikt om het gebruik van de website voor jou gemakkelijker te maken.

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Door de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van je browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die je bezoekt.

Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

IP-adres
Informatie over jouw computer, zoals je IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat je gebruikt, kan ook worden verzameld en aan jouw gegevens worden gekoppeld. Het IP-adres geeft informatie over datum en tijd waarop je de website bezoekt, de pagina’s van de website die je bezoekt en het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks met onze website bent verbonden.

Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, trends te analyseren, de website goed te kunnen beheren, de website af te stemmen op jouw persoonlijke interesses en om betere service te verlenen.

Bescherming persoonsgegevens
Wij dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, diefstal en enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Betalingsgegevens bij het plaatsen van een online bestelling worden beschermd door het gebruik van SSL (Secure Socket Layer).

Verantwoordelijkheid website’s van derden
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Homeshipping verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Welke rechten heb je?
Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken/ inzage in persoonsgegevens die van jou zijn opgeslagen, alsmede het recht een verzoek tot wijziging in te dienen. Homeshipping V.O.F zal op dergelijke verzoeken binnen 4 weken schriftelijk reageren. Voor het verstrekken van informatie kan Homeshipping administratiekosten à € 4,50 per verzoek in rekening brengen.

Op dit privacy protocol is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.